เรียนดำน้ำ หลักสูตรพื้นฐาน Open Water Diverเรียนดำน้ำ ใคร ๆ ก็เรียนได้...หลักสูตร Open Water Diver / Junior Open Water Diver เป็นหลักสูตรดำน้ำ เบื้องต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเรียนดำน้ำมาก่อน เป็นประตูก้าวแรกสู่โลกแห่งความสวยงาม และความอลังการใต้ท้องทะเล คุณจะได้เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับการดำน้ำลึก ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำน้ำ โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก นักดำน้ำที่จบหลักสูตรนี้ จะได้รับบัตรดำน้ำ (Certified Card, C-Card) เป็นบัตรที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมดำน้ำได้ทั่วโลก

Dive Evolution สอนดำน้ำหลักสูตรของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructor) และสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors) ซึ่งทั้งสองสถาบันเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก หลักสูตรเรียนดำน้ำของสถาบัน NAUI / PADI เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนจะได้รับบัตรดำน้ำที่สามารถใช้ดำน้ำได้ทั่วโลก โดยมีความลึกสูงสุดถึง 18 เมตร โดยในระหว่างการเรียน นักเรียนจะได้รับการฝึกสอน ภายใต้การดูแลของครูผู้สอนที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน NAUI และ PADI จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานในการเรียนการสอน
เรียนอะไรบ้าง?

เรียนทฤษฏีในห้องเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนในเรื่องของพื้นฐานการดำน้ำ ทั้งหมด และความรู้อื่นๆ ครบตามหลักสูตรของ NAUI/ PADI โดยตรง หลังจากผ่านการเรียนแล้วจะมีการทดสอบวัดผล โดยสอบเป็นข้อเขียน ซึ่งผู้เรียนได้เรียนมาจากในห้องเรียน การสอบข้อเขียน เพื่อที่จะทราบว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ ส่วนใด และจะได้รับการอธิบายที่ถูกต้องจากครูผู้สอนอีกครั้ง การเรียนภาคทฤษฎี ประกอบด้วย


เรียนทฤษฏี
ฝึกปฏิบัติ
เรียนคนเดียว หรือเป็นกลุ่มก็ได้

• ทฤษฎีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ เพื่อความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมใต้น้ำที่แตกต่างจากสภาวะแวดล้อม ที่เราดำรงชีวิต • ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใต้น้ำ เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์ดำน้ำ การใช้งานเบื้องต้น เพื่อฝึกปฏิบัติในสระน้ำต่อไป รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดำน้ำด้วย • การจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะดำน้ำ เนื่องจากการดำน้ำเป็นการเข้าไปในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็แตกต่างออกไป เราจึงต้อง เรียนรู้เพื่อให้สามารถป้องกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ • การวางแผนการดำน้ำ เพื่อให้การดำน้ำของเราสนุกสนานและปลอดภัย เราจึงต้องเรียนรู้ หลักการวางแผนการดำน้ำพร้อมกับ Buddy

• การฝึกปฏิบัติในสระ : การฝึกทักษะในสระ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการดำน้ำ, ฝึกการใช้อุปกรณ์ดำน้ำ, การลอยตัว, การหายใจผ่านอุปกรณ์จ่ายอากาศ (Regulator), การลงสู่ใต้น้ำ, การไล่น้ำออกจากหน้ากาก, การปรับสมดุล ภายในร่างกาย, การสื่อสารใต้น้ำโดยใช้สัญญาณมือ, และทักษะอื่นๆ ครบในหลักสูตร การฝึกทักษะในสระว่ายน้ำเพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ มีความคุ้นเคยกับโลกใต้น้ำ ให้คุณมั่นใจและพร้อม ก่อนไปดำน้ำในทะเลจริง หรือฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำจนกว่าคุณจะมั่นใจในการออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล โดยการฝึกภาคปฏิบัติจะใช้เวลา 3-4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เรียน

ฝึกปฏิบัติในสระ
ฝึกปฏิบัติในสระ
เรียนคนเดียว หรือเป็นกลุ่มก็ได้

• การสอบปฏิบัติในทะเล 2 วัน (วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ที่พัทยา) หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนในสระ และเรียนทฤษฏีในห้องเรียนที่กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่ผู้เรียนจะต้องออกสอบที่ทะเลจริง เพื่อวัดผลว่าผู้เรียนจะสามารถสอบได้ตามมาตรฐานของสถาบันดำน้ำ และผู้เรียน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ดำน้ำลึกในทะเลจริง โดยมีครู และ Staff ดูแลอย่างใกล้ชิด

ค่าเรียน หลักสูตร Open Water

ค่าเรียนดำน้ำ หลักสูตรเบื้องต้น สามารถเลือกเรียนดำน้ำได้ มีให้เลือก 2 สถาบัน


• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors)

Promotion ลดเหลือ 11,500 บาท


• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors)

Promotion ลดเหลือ 13,500 บาท


ราคานี้รวม :

1. บัตรดำน้ำ E-Card จากสถาบัน NAUI / PADI สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมดำน้ำได้ทั่วโลก

2. เรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

3. ค่าเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

4. ค่าเรือสำหรับออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล 2 วัน (พัทยา)

5. ประกันอุบัติเหตุ ในวันออกสอบทะเล ครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำน้ำลึก

6. อาหารกลางวัน, ของว่าง, ผลไม้พร้อมน้ำดื่ม บนเรือ 2 วัน

7. อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ครบชุด ใช้ระหว่างเรียนในสระว่ายน้ำ และออกสอบทะเล 2 วัน (พัทยา)

8. หนังสือเรียน Scuba Diver

9. Log Book สมุดจดบันทึกการดำน้ำ


ราคานี้ไม่รวม : 

ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยาwhy choose us

 • เลือกเวลาเรียนได้เอง สะดวกกับผู้เรียน

  นักเรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เอง โดยไม่ต้องรอเรียนเป็นกลุ่ม จะเป็นคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มก็ได้

 • เรียนคนเดียว หรือ เรียนเป็นกลุ่มก็ได้ จะมาเรียนคนเดียว หรือมาเป็นกลุ่มเราก็สอน

  ไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนคนเดียวแล้วจะ ไม่มีเพื่อน หรือเหงา เพราะคุณจะได้เพื่อนใหม่ที่รักการดำน้ำเพิ่มขึ้น

 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตร PADI และ NAUI

  ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนได้ทั้ง PADI และ NAUI โดยนักเรียนสามารถเลือกได้.

 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการซ์้ออุปกรณ์ดำน้ำ

  นักเรียนที่เรียนกับเราจะได้รับส่วนลดการในการซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ เช่น หน้ากากดำน้ำ หรือฟิน dive computer เป็นต้นสถานที่เรียน

ซ. พัฒนาการ 65 (สโมสร สระว่ายน้ำ หมู่บ้านผาสุก)

ดูแผนที่