เรียนดำน้ำ หลักสูตร First Aid

"หลังจากที่คุณมีประสบการณ์ในโลกใต้น้ำมาระดับหนึ่ง ประสบการณ์ของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้น หลักสูตร EFR (Emergency First Response) และหลักสูตร Rescue Diver ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ เกิดขึ้นกับ Buddy ของคุณ หรือเกิดขึ้นกับเพื่อนนักดำน้ำคนอื่นๆ "


เรียนดำน้ำ หลักสูตร Rescue คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น การปฐมพยาบาล รวมถึงวิธีการสังเกต คาดการณ์ และประเมินปัญหา พร้อมกับการป้องกัน และการจัดการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ในการดำน้ำ และบนผิวน้ำ การให้ความช่วยเหลือ นักดำน้ำที่กำลังประสบปัญหา ให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับการช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องตันกับนักดำน้ำ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยรักษาพยาบาล

ระยะเวลาการเรียน

ระยะเวลาการเรียน แบ่งเป็น 3 ส่วน

• การเรียนในห้องเรียน ใช้เวลาเรียนทฤษฎีในห้องเรียน 1 วัน

• การเรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ ใช้เวลาเรียนและฝึกในสระว่ายน้ำ 1 วัน

• การสอบภาคปฏิบัติในทะเลที่พัทยา ใช้เวลา 2 วัน (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

* การเรียนทุกส่วน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามเวลาที่พร้อม และความสะดวกของผู้เรียน *

ค่าเรียนดำน้ำ หลักสูตร EFR & Rescue มีให้เลือก 2 สถาบัน• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors) ราคา 12,500.- บาท

• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors) ราคา 14,000. บาทราคานี้รวม :1. บัตรดำน้ำ E-Card Level EFR. และ บัตรดำน้ำ Level Resue จากสถาบัน NAUI หรือ สถาบัน PADI

2. เรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

3. ค่าเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

4. ค่าเรือสำหรับออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล 2 วันที่พัทยา

5. อาหารกลางวัน, ของว่าง, ผลไม้พร้อมน้ำดื่ม บนเรือ 2 วัน

6. อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ครบชุด ใช้ระหว่างเรียนในสระว่ายน้ำ และออกสอบทะเล 2 วัน (พัทยา)

7. หนังสือเรียน


ราคานี้ไม่รวม : ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยาwhy choose us

 • เลือกเวลาเรียนได้เอง สะดวกกับผู้เรียน

  นักเรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เอง โดยไม่ต้องรอเรียนเป็นกลุ่ม จะเป็นคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มก็ได้

 • เรียนคนเดียว หรือ เรียนเป็นกลุ่มก็ได้ จะมาเรียนคนเดียว หรือมาเป็นกลุ่มเราก็สอน

  ไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนคนเดียวแล้วจะ ไม่มีเพื่อน หรือเหงา เพราะคุณจะได้เพื่อนใหม่ที่รักการดำน้ำเพิ่มขึ้น

 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตร PADI และ NAUI

  ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนได้ทั้ง PADI และ NAUI โดยนักเรียนสามารถเลือกได้.

 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการซ์้ออุปกรณ์ดำน้ำ

  นักเรียนที่เรียนกับเราจะได้รับส่วนลดการในการซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ เช่น หน้ากากดำน้ำ หรือฟิน dive computer เป็นต้นสถานที่เรียน

ซ. พัฒนาการ 65 (สโมสร สระว่ายน้ำ หมู่บ้านผาสุก)

ดูแผนที่