หลักสูตร NAUI Master Scuba Diver

NAUI Master Scuba Diver

     เป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำน้ำให้มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักดำน้ำที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ และทักษะสูงขึ้นกว่าขั้น Advanced Scuba Diver โดยเนื้อหาในภาคทฤษฏีเกี่ยวกับการดำน้ำ เป็นเนื้อหาเดียวกันกับที่ใช้ในการสอบภาคทฤษฏีระดับ Instructor นอกจากนี้แล้วผู้เรียนจะต้องฝึกภาคปฏิบัติ โดยมีการดำน้ำในกิจกรรมต่าง ๆ กัน เพื่อเพิ่มทักษะในการดำน้ำ และการวางแผนการดำน้ำให้มากขึ้น


คุณสมบัติของผู้เรียน

-ผู้เรียนจะต้องเป็นนักดำน้ำระดับ Advanced Open Water หรือเทียบเท่า

-มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

- มีสุขภาพแข็งแรง

หลักสูตรการเรียน

ภาคทฤษฏี: ใช้เวลาเรียนในห้องเรียนประมาณ 24 ชั่วโมง

ภาคทะเล: การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลอย่างน้อย 8 dives


ค่าเรียน หลักสูตร Naui Master Scuba Diver• หลักสูตร ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors) ราคา 15,000 บาทราคานี้รวม :1. บัตรดำน้ำ Naui Master Scuba Diver จากสถาบัน NAUI

2. ค่าเรียนทฤษฎีในห้องเรียน

3. ค่าเรียนปฏิบัติในสระ

4. ค่าเรือสำหรับออกสอบภาคปฏิบัติในทะเล 2 วัน ทั้งหมด 8 Dive ที่พัทยา

5. อาหารกลางวัน, ของว่าง, ผลไม้พร้อมน้ำดื่ม บนเรือ 1 วัน

6. อุปกรณ์ดำน้ำ Scuba ครบชุด และค่าถังอากาศ

7. หนังสือเรียนราคานี้ไม่รวม : ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยาwhy choose us

 • เลือกเวลาเรียนได้เอง สะดวกกับผู้เรียน

  นักเรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เอง โดยไม่ต้องรอเรียนเป็นกลุ่ม จะเป็นคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มก็ได้

 • เรียนคนเดียว หรือ เรียนเป็นกลุ่มก็ได้ จะมาเรียนคนเดียว หรือมาเป็นกลุ่มเราก็สอน

  ไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนคนเดียวแล้วจะ ไม่มีเพื่อน หรือเหงา เพราะคุณจะได้เพื่อนใหม่ที่รักการดำน้ำเพิ่มขึ้น

 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตร PADI และ NAUI

  ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนได้ทั้ง PADI และ NAUI โดยนักเรียนสามารถเลือกได้.

 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการซ์้ออุปกรณ์ดำน้ำ

  นักเรียนที่เรียนกับเราจะได้รับส่วนลดการในการซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ เช่น หน้ากากดำน้ำ หรือฟิน dive computer เป็นต้นสถานที่เรียน

ซ. พัฒนาการ 65 (สโมสร สระว่ายน้ำ หมู่บ้านผาสุก)

ดูแผนที่