หลักสูตร Dive Masterเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้น นักดำน้ำมือใหม่ก็จะมักขอความช่วยเหลือ และคำปรึกษาจากคุณ ดังนั้น เพื่อให้คุณก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำน้ำอย่างแท้จริง หลักสูตร Dive Master จึงเป็นก้าวที่สำคัญ ที่คุณจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมดำน้ำและวางแผนการดำน้ำที่ดี พร้อมทั้งเป็นพื้นฐานต่อยอดก้าวขึ้นเป็น Instructorเรียนอะไรบ้าง?

ระยะเวลาการเรียน แบ่งเป็น 3 ส่วน

• การเรียนในห้องเรียน

• การเรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

• การฝึกภาคปฏิบติในทะเล

คุณสมบัติของผู้เรียน

1.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2.เป็นนักดำน้ำ Rescue Dive หรือเทียบเท่าจากสถาบันดำน้ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.ผ่านการอบรมหลักสูตร Emergency First Response หรือ Primary Care (CPR) หรือ Secondary Care (First Aid) ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

4.ประสบการณ์ดำน้ำอย่างน้อย 60 Divesค่าเรียน หลักสูตร Dive Master

ค่าเรียนดำน้ำ หลักสูตรเบื้องต้น สามารถเลือกเรียนดำน้ำได้ มีให้เลือก 2 สถาบัน


• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน NAUI (The National Association Of Underwater Instructors)

ราคา 29,000.-


• หลักสูตรดำน้ำเบื้องต้น ของสถาบัน PADI (Professional Association of Diving Instructors)

ราคา 29,000.-


ราคานี้รวม :

1.ค่าเรือสำหรับฝึกภาคปฏิบัติในทะเล รวมค่าทั้งอากาศและอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มบนเรือ ตลอดระยะเวลาที่เรียน

2.มีทริปให้ฝึกทั้ง สิมิลัน และอันดามันใต้ เกาะเต่า และทริปต่างประเทศ

3.เรียนทฤษฏีในห้องเรียน

4.เรียนและฝึกปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

5.หนังสือเรียน


ราคานี้ไม่รวม : 

ค่าเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-พัทยา,  ค่าโรงแรมที่พัทยาwhy choose us

 • เลือกเวลาเรียนได้เอง สะดวกกับผู้เรียน

  นักเรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้เอง โดยไม่ต้องรอเรียนเป็นกลุ่ม จะเป็นคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มก็ได้

 • เรียนคนเดียว หรือ เรียนเป็นกลุ่มก็ได้ จะมาเรียนคนเดียว หรือมาเป็นกลุ่มเราก็สอน

  ไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนคนเดียวแล้วจะ ไม่มีเพื่อน หรือเหงา เพราะคุณจะได้เพื่อนใหม่ที่รักการดำน้ำเพิ่มขึ้น

 • สามารถเลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตร PADI และ NAUI

  ทางโรงเรียนจัดให้มีการสอนได้ทั้ง PADI และ NAUI โดยนักเรียนสามารถเลือกได้.

 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการซ์้ออุปกรณ์ดำน้ำ

  นักเรียนที่เรียนกับเราจะได้รับส่วนลดการในการซื้ออุปกรณ์ดำน้ำ เช่น หน้ากากดำน้ำ หรือฟิน dive computer เป็นต้นสถานที่เรียน

ซ. พัฒนาการ 65 (สโมสร สระว่ายน้ำ หมู่บ้านผาสุก)

ดูแผนที่